Informace o zateplování a ceník

Nejdůležitější informace a ceník. Zjistíte, jaké výhody lze u nás získat výhody, dozvíte se o používaných zateplovacích systémech nebo jak se vyhnout možným komplikacím.

Ceník zateplování

Zateplení s vlastním materiálem

280 - 380 Kč /m2

Zateplení 5cm polystyren (vč. dopravy, lešení)

od 500 Kč /m2

Zateplení 8cm polystyren (vč. dopravy, lešení)

od 650 Kč /m2

Zateplení 10cm polystyren (vč. dopravy, lešení)

od 800 Kč /m2

Zateplení 12cm polystyren (vč. dopravy, lešení)

od 1000 Kč /m2

Co nejvíce oceňují naši zákaznici?

 • Levnější, než stavební firmy
  Máte už kalkulaci nákladů na zateplení svého domu? Porovnejte cenu s naší nabídkou, možná budete překvapeni.
 • Čistá práce bez chyb
  Zateplujeme ročně v regionu Hodonín a Břeclav několik desítek fasád rodinných domů, nejčastěji s velmi pozitivní odezvou.
 • Rozpočet je dodržen
  Dát Vám přesný rozpočet zahrnující kompletní projekt, všechny práce, služby a materiály a tento rozpočet bez odchylky dodržet je povinnost.
 • Žádné zařizování
  Zbudujeme lešení, přivezeme materiál, provedeme zateplení až do finální omítky a nátěru, uklidíme po sobě a odvezeme odpad.
 • Doplňkové práce
  Můžete využít např. zednické, pokladačské, betonářské a další práce k zušlechtění domu.

Seznamte se s některými systémy

Ucelené zateplovací systémy Stomix

Znakem kompletních zateplovacích systémů je jejich ucelenost, vzájemné vlastnosti se přesně doplňují, jejich skladba je nejvhodnější kombinací materiálů.

stomixTHERM alfa
 • nejrozšířenější systém v ČR i celé Evropě na bázi polystyrenových izolačních desek
 • třída kvality A
 • vysoce kvalitní zateplení za přijatelnou cenu
 • rychlá návratnost investice
stomixTHERM beta
 • systém s tepelnou izolací z minerální vlny
 • velmi vysoký tepelný odpor
stomixTHERM® alfa PUR, stomixTHERM® PRIMA, stomixTHERM® beta F
 • další z řad ucelených systémů Stomix

Jak ohlídat, zda je zateplováno bezvadným postupem?

Pouze bezchybná aplikace zaručí dlouhou životnost a funkčnost systému. Chyby a vady při aplikaci se mohou projevit hned, za několik měsíců, nebo také za několik let, a mohou být vážné. Ukázat více.

Stručný seznam a popis vad zateplení a jak je včas obejvit

Kontrolovat zateplující firmu, zda plně respektuje technologické postupy, není pro ne-stavebníka banální. Přesto předkládáme krátký soupis možných vad a problémů, které lze posoudit i pouhým laickým pohledem:

 • podkladové stěny musí být zcela v rovině a bez napadení např. plísněmi, řasami, mechy nebo minerálními solemi, pokud je tomu tak, je bezpodmínečně nutné nejdřív stěnu sanovat. Vyžadujte zkoušku přídržnosti lepící hmoty k podkladu ještě před započetím prací.
 • v případě jakékoliv pochybnosti o kvalitě podkladu je nutné provést zkouškou odolnosti hmoždinky proti vytržení
 • desky izolantu musí být lepeny na sraz, tedy beze spár, v opačném případě jsou výsledkem tepelné mosty a hrozí vznik trhlin, sledujte spáry
 • zároveň nesmí být spáry vyplněny stěrkovou ani lepící hmotou, jinak dojde k stejným následkům
 • spáry nesmí lícovat s ostěním oken nebo dveří, je tedy nutné v rozích oken použít překrývající výřezy
 • odřezky nelze ve snaze o šetrnost použít jako plnohodnotný zateplovací materiál, nemají li šířku nejméně 15cm, i tak není možné je používat v koutech, nárožích, u ukončení a výplní otvorů
 • není-li nalepená izolace opatřena do 14-ti dnů základní vrstvou, je v důsledku degradace působením okolních vlivů nutné plochu přebrousit (extrudovaný polystyren)
 • dalšími nejběžnějšími vadami jsou nepoužití výztužných pásků u rohů okenních otvorů, nedostatečný překryv síťoviny, nebo nedostatečná vrstva stěrkové hmoty, všechny vedou k trhlinám

Ukázat méně.

Kam dál?

 • Viktor Hunkař, Dubňany
  IČO: 74941577
 • Poradenská linka / zákaznický servis

 • Emailové dotazy